Forretnings- og organisationsudvikling


Optimér virksomhedens forretning og organisation


Jankvist & Co. kan hjælpe med at fremtidssikre virksomheden gennem udvikling af både forretning og organisation samt gennemførsel af generations- eller ejerskifte.


Forretningsudvikling

Forretningsudvikling handler om at optimere virksomhedens forretningsmodel. Konkret går Jankvist & Co. ind og analyserer den eksisterende model. Derefter vurderer vi uudnyttede ressourcer, kompetencer og indsatser i forhold til de fastlagte forretningsmål, og i forhold til undersøgelser af hvordan markedet udvikler sig. På den baggrund anbefaler vi konkrete metoder til udvikling af best practice for virksomheden.


Organisationsudvikling

I en verden i stadig forandring må en organisation kunne tilpasse sig forandringerne, og samtidig fastholde og udbrede en fælles virksomhedskultur for hele organisationen og i den enkelte afdeling. Det kræver indsatser på alle organisationens niveauer. I samarbejde med ledelsen analyserer vi os frem til en ønsket fælles forståelse og adfærd. Derefter sørger vi for at integrere forandringerne i hele organisationen og tilpasser processen til den enkelte virksomhed.

Mange virksomheder står over for nye udfordringer i forbindelse med ekspansion og digitalisering. Her er det essentielt at have ensartede sagsbehandlingssystemer og at skabe struktur i de administrative arbejdsgange. Jankvist & Co. kan være sparringspartner i denne proces.


Teamudvikling

Formålet med teamudvikling er at skabe et stærkt og effektivt team, hvor medarbejderne samarbejder om det fælles mål og opnår gode resultater. Det handler om at skabe et godt miljø, hvor medarbejderne tør udfordre hinanden fagligt for at nå frem til de bedste løsninger.

Jankvist & Co.s rolle som konsulenter er at afklare teamets interne forventninger til samarbejdet. På den baggrund skaber vi sammen et fællesskab, som bygger på commitment, faglighed, åbenhed, tillid og respekt, og hvor medarbejdernes forskellige kompetencer udnyttes som fordele.

Hos Jankvist & Co. har vi lang erfaring med at udvikle velfungerende teams. Vi bidrager til at sætte rammerne for en sund udvikling af teamwork i virksomheden - naturligvis i overensstemmelse med virksomhedens behov og ønsker.


Kulturforandring

Verden forandres løbende, og dermed forandres markedet, produktionsforhold, der forekommer opkøb med mere. Derfor er det nødvendigt, at virksomheden løbende tilpasser sig de nye forhold og forandrer sin virksomhedskultur. For enhver stærk virksomhed gælder, at alle medarbejdere efterlever virksomhedens kultur, dvs. de værdier og arbejdsgange, som er formuleret af ledelsen.

En forudsætning for dette er, at ledelsen evner at formulere og formidle en kultur, så medarbejderne kan tage ansvar for den.

Kulturforandring handler derfor om at tilpasse sig et marked i forandring og udvikle en hensigtsmæssig kultur. I den proces afdækkes sammen med ledere og medarbejdere på alle niveauer, hvad der er vigtigt for virksomheden, og hvordan det nye kan indføres. Konkret beskrives, hvordan de ønskede nye værdier og arbejdsgange passer ind i virksomheden, og hvad de betyder for arbejdsdagen. I processen bliver den eksisterende virksomhedskultur respekteret, men samtidig afviklet, så den ønskede nye kan indføres.

Jankvist & Co. faciliterer processen. Vi agerer forandringsagenter og samarbejder med ledere og medarbejdere om at integrere og implementere den nye kultur i virksomheden. Alle bliver hørt, så de kan tage ejerskab for processen og på længere sigt den nye virksomhedskultur.


Konflikthåndtering

Hos Jankvist & Co. har vi stor erfaring med konflikthåndtering i virksomheder, hvor dialogen om et fagligt problem er brudt sammen.

I tæt samarbejde med virksomheden og medarbejderne skaber vi et neutralt rum for konfliktens parter. Her løser vi op for den fastlåste dialog og afdækker problemets kerne. På den baggrund etablerer vi et positivt forum med nogle konstruktive retningslinjer, som parterne sammen kan arbejde videre fra. Og dermed skaber vi grundlaget en god dialog og et godt samarbejde.


Generationsskifte og ejerskifte

Ved generationsskifte eller ejerskifte af en virksomhed er det vigtigt, at virksomhedens drift kan fortsætte uden tab i produktion eller andre praktiske problemer. Det er nødvendigt i god tid at tage hånd om de forskellige ledelsesmæssige, familiemæssige og økonomiske aspekter.

I samarbejde med advokat og revisor kan Jankvist & Co. hjælpe med at:

  • Udarbejde og implementere en plan ved generationsskifte eller ejerskifte
  • Rådgive ledelse og ejer i overleveringsprocessen
  • Analysere virksomhedens markedsstatus
  • Planlægge kommunikationsstrategi


Kontakt os for at høre mere.