VIEW360

Øg den enkeltes engagement og styrk organisationen

View360 er et leder– og medarbejderudviklingsværktøj. Det kan bruges til at udvikle teams, den enkelte medarbejder eller ledere. View360 giver et præcist billede af hvilke styrker og udviklingsområder den enkelte besidder.

Hos Jankvist & Co. har vi god erfaring med View360 og kan føre jer sikkert igennem et forløb. Derudover kan vi vurdere udviklingen over tid i forhold til den feedback View360 giver.

Udbyttet for virksomheden

  • Giver et solidt fundament for individuel, organisatorisk og teammæssig udvikling
  • Bidrager til gennemførelse af konkret og økonomisk værdifuld udvikling
  • Kan bruges til performanceudvikling, organisatoriske analyser og evalueringer
  • Giver et præcist overblik over styrker og udviklingsområder
  • Rapporten giver et dybdegående billede af den enkelte persons kompetencer indenfor udvalgte områder

Udbyttet for medarbejderne

  • Styrker den enkeltes opmærksomhed og færdigheder i ledelse og styring af relationer
  • Synliggør kompetencer indenfor interpersonelle færdigheder, ledelse og styring af relationer og kommunikation
  • Indsigt i vigtige følelsesmæssige intelligenskompetencer og adfærd
  • Giver evne til erkendelse; forstå og håndtér følelser og adfærd professionelt og effektivt