Stress

Håndtér stress på arbejdspladsen

Jankvist & Co. hjælper virksomheder med at håndtere og forebygge stress på arbejdspladsen. Gennem lederudvikling og coaching hjælper vi medarbejdere og ledere til at tage hånd om de situationer, hvor stress opstår. Vi tager udgangspunkt i den enkelte og tilrettelægger coaching og sparring efter den enkeltes behov.

Vores redskaber inkluderer blandt andet:

  • Coaching
  • Sparring
  • Stressprofiler

Der opstår tit forvirring omkring stressbegrebet, hvilket kan have en negativ effekt på arbejdspladsen. Når travlheden beskrives som stress, har det indflydelse på andre medarbejdere – og det smitter. Vi arbejder ud fra, at man gerne må have travlt og gerne må være presset i en kortere periode. Men den langvarige stressfølelse kan være sundhedsskadelig og skal bearbejdes.

Stressforebyggelse handler i høj grad om at lære signalerne at kende. Gennem et coaching- eller sparringsforløb får medarbejderne udviklet værktøjer, der gør dem i stand til at håndtere situationer, hvor stress opstår.

Et stressorienteret coaching-forløb kunne eksempelvis inkludere:

  • Vejledning til din aktuelle situation.
  • Kortlægning af de situationer, hvor stress opstår.
  • Rådgivning i at finde balance i hverdagen.
  • Et fokus på selvindsigt i egne grænser

Vi tager udgangspunkt i den enkeltes stresssituation og arrangerer et forløb med fortrolig og åben samtale. Vi giver rådgivning og vejledning og forventer ikke, at du selv finder alle løsningerne. Vi fungerer som en erfaren støtte, der kan vejlede dig til at finde ro og balance i hverdagen.