Kommunikation og adfærd

God kommunikation betaler sig

En del af forretnings- og organisationsudviklingen er optimering af kommunikationen i virksomheden. Effektiv kommunikation øger både produktivitet, trivsel og omsætning. Derfor analyserer Jankvist & Co. kommunikationspraksissen i virksomheden. Dette gøres bl.a. ved hjælp af adfærdsprofiler, der giver den enkelte medarbejder eller leder indsigt i egen og andres foretrukne kommunikationsform og adfærd, samt ved at udarbejde og implementere en fælles kommunikationsramme for virksomheden.

Den interne kommunikation er en strategisk ressource. Dette kan Jankvist & Co. hjælpe med at optimere ved eksempelvis at hjælpe med ansættelsessamtaler, MUS, teammøder, afskedigelser, ledelseskommunikation og meget mere. Endvidere udarbejder Jankvist & Co. skræddersyede kommunikationskurser, som er tilpasset virksomhedens behov.

Mange virksomheder står overfor nye udfordringer i forbindelse med at virksomheden ekspanderer. Det er essentielt at have ensartede sagsbehandlingssystemer og at skabe struktur i de administrative rutiner. Jankvist & Co. kan være sparringspartner i denne digitaliseringsproces.