Forretnings- og organisationsudvikling

Optimér virksomhedens drift og forretning

I tæt samarbejde med virksomheden afdækker Jankvist & Co. best practice og opbygger virksomhedens målsætninger og missioner herefter. Jankvist & Co. kvalitetssikrer virksomheden gennem organisationsudvikling og forretningsoptimering. Vi tilbyder erfarne lederkompetencer og rådgiver eksisterende ledelse på alle niveauer.

Effektiv organisationsudvikling kræver indsatser på alle niveauer. Sammen analyserer vi os frem til en ønsket fælles forståelse og adfærd i ledelsen. Jankvist & Co. sørger derefter for at forandringerne integreres i hele organisationen og tilpasser processen til den enkelte virksomhed.

Forretningsoptimeringen tager udgangspunkt i arbejdsprocesser. Vi analyserer virksomhedens nuværende drift og arbejdsgange. Vi vurderer virksomhedens ressourcer, indsats og kompetencer i forhold til de fastlagte mål og derefter anbefaler Jankvist & Co. metoder til udvikling af best practice.

Teamudvikling

Det primære formål med teamudvikling er at opnå gode resultater, skabt i stærke teams, hvor individerne samarbejder hen mod et fælles mål. Teamudvikling handler om at skabe et miljø, hvor medlemmerne tør udfordre hinanden for at nå frem til de bedste løsninger. Jankvist & Co. afklarer forventninger internt i teamet og integrerer et tilhørsforhold i samarbejdet, som bygger på gensidig tillid, respekt, faglighed, venskab og åbenhed—på tværs af teamets forskelligheder.

Jankvist & Co. udvikler top-performance-teams. I overensstemmelse med virksomhedens behov og ønsker er vi med til at sætte rammerne for en sund udvikling af teamwork i virksomheden.

Kulturforandring

Verden forandres løbende, og dermed forandres markedet, produktionsforhold, der forekommer opkøb med mere. Derfor er det nødvendigt, at virksomheden løbende tilpasser sig de nye forhold og forandrer sin virksomhedskultur. For enhver stærk virksomhed gælder, at alle medarbejdere efterlever virksomhedens kultur, dvs. de værdier og arbejdsgange, som er formuleret af ledelsen.

En forudsætning for dette er, at ledelsen evner at formulere og formidle en kultur, så medarbejderne kan tage ansvar for den.

Kulturforandring handler derfor om at tilpasse sig et marked i forandring og udvikle en hensigtsmæssig kultur. I den proces afdækkes sammen med ledere og medarbejdere på alle niveauer, hvad der er vigtigt for virksomheden, og hvordan det nye kan indføres. Konkret beskrives, hvordan de ønskede nye værdier og arbejdsgange passer ind i virksomheden, og hvad de betyder for arbejdsdagen. I processen bliver den eksisterende virksomhedskultur respekteret, men samtidig afviklet, så den ønskede nye kan indføres.

Jankvist & Co. faciliterer processen. Vi agerer forandringsagenter og samarbejder med ledere og medarbejdere om at integrere og implementere den nye kultur i virksomheden. Alle bliver hørt, så de kan tage ejerskab for processen og på længere sigt den nye virksomhedskultur.

Konflikthåndtering

Hos Jankvist & Co. har vi stor erfaring med konflikthåndtering. Vi løser, sammen med medarbejdere og virksomhed, op for den konfliktramte dialog i et neutralt rum og afdækker problemets kerne. Vi afdækker ikke kun problemstillingen, men også den anvendte kommunikation. Derefter etablerer Jankvist & Co. et ståsted, parterne sammen kan arbejde videre fra.

Generationsskifte

Jankvist & Co. har, i samarbejde med advokat og revisor, fokus på de ledelsesmæssige, familiemæssige og økonomiske aspekter af et generations- eller ejerskifte. Det kan dreje sig om udarbejdelse og implementering af en plan i tilfælde af pludseligt skifte, rådgivning af ledelse og ejer i overleveringsprocessen, analyse af virksomhedens markedsstatus og valg af kommunikationsstrategi.