Facet5

Motivation og produktivitet gennem afklaring

Facet5 er en personlighedsprofil, som kan anvendes af ledere og medarbejdere til at blive bevidst om de forskelle, der er på menneskers adfærd, motivation og ønsker.

Udbyttet for virksomheden

  • Værktøj til udvælgelse af den rigtige kandidat, der passer ind i organisationen
  • Den ledelsesmæssige indsats effektiviseres gennem indsigt i medarbejdere
  • Betydelig forbedret motivation og performance hos medarbejderne
  • Fastlægger kulturelle forskelle, som kan påvirke teams’ dynamik negativt

Udbyttet for medarbejderne

  • Indblik i individuelle forskelle i personligheder samt i relation til det konkrete job
  • Øger performance hos den enkelte og hermed jobtilfredshed
  • Giver oversigt over medarbejderens kernekompetencer
  • Afklaring og tilpasning i en given rolle skaber motivation