EVERYTHING DiSC WORKplace®

Styrk medarbejdere gennem personprofiler

DISC Classic PersonProfil er et værktøj til at udforske personlig adfærd i fire dimensioner: Dominans-, Indflydelses-, Stabilitets- og Kompetencesøgende adfærd.

Adfærdsprofiler er et værktøj og et tilbud til virksomheder, der vil ansætte den rette person til den rette stilling, eller som vil optimere den enkelte medarbejders kompetencer. Hos Jankvist & Co. har vi stor erfaring med DiSC og ved, hvordan man får mest muligt ud af kendskabet til egen profil.

Udbyttet for virksomheden

 • Rekruttering af den rigtige konsulent med de nødvendige kompetencer
 • Mærkbart højere omsætning
 • Forbedret kommunikation og samarbejde i organisationen
 • Øger medarbejdernes værdi for virksomheden
 • Forebyggelse af konflikter samt nedtrapning og opløsninger af eksisterende konflikter

Udbyttet for medarbejderne

 • Øget selvindsigt
 • Personlig effektivitet
 • Grundigt indblik i personlige adfærdspræferencer
 • Fundament for dialog om mulige styrker, udfordringer og udviklingsområderEverything DiSC Work of leaders®

Styrk kommunikationen med lederprofiler

Everything DiSC Work of Leaders er et værktøj til virksomheder, der vil ansætte den rigtige leder, eller styrke eksisterende lederes engagement og kompetencer. Det er et værktøj målrettet ledere, hvor nøglebegreberne er Vision, Alignment og Gennemførsel. Begreberne dækker over essentielle opgaver for ledere på alle niveauer.

Hos Jankvist & Co. kan vi analysere og blotlægge individuelle profiler og adfærdspræferencer, som i sidste ende resulterer i kvalificerede beslutninger og bedre kommunikation internt i virksomheden.

Udbyttet for virksomheden

 • Rekruttering af den rigtige leder med de nødvendige kompetencer
 • Optimering af organisationens ressourcer
 • Udvikling af lederens kompetencer
 • Synlig forbedring af den daglige drift, problemløsning, beslutninger, delegering m.m.

Udbyttet for lederen

 • Indsigt i adfærd, der påvirker egen effektivitet
 • Indsigt i relationer til medarbejdere, kolleger og samarbejdspartnere
 • Mere effektiv kommunikation, bedre samarbejde, teamudvikling og forståelse af sin og medarbejdernes forskellige præferencerEVERYTHING DISC sales®

Kend din salgsstil og forstå dine kunders behov og købsmotiver. Hvad er dine styrker og udfordringer som sælger og kommunikator, og hvordan tilpasser du bedst din stil til modtagerens DISC-profil?

Udbyttet

 • Forstå din salgsstil.
 • Genkend og forstå kunders købsadfærd.
 • Tilpas din salgsstil til dine kunders behov.